лого_собашки_чб_mini

ЗБОРИ 08.12.2018 року

8 грудня 2018 року
МВЦ ринг № 31
Основні питання:
 1. Звіт про проведену роботу
 2. Перевибори правління клубу
 3. Обговорення перспектив діяльності. Плани на наступний рік
 4. Інші питання
Для дійсних членів клубу і зацікавлених осіб у разі неможливості Вашої особистої присутності, Ви можете:
 • делегувати свій голос письмовою розпискою певній особі
 • висловити свою позицію в обговоренні теми на сторінці клубу в ФБ
Тексти доповідей будуть викладені напередодні зборів. Протокол засідання буде складено після обробки всіх джерел інформації.

ПРОТОКОЛ № 2

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ

08 грудня 2018р.                                                                                        м. Київ

Особисто присутні:

 1. Леонтій Гридько (сибірській хаскі)
 2. Вікторія Писарчук (сибірській хаскі, якутська лайка)
 3. Алла Тимошенко (сибірській хаскі, якутська лайка)
 4. Денис Сакун (сибірській хаскі)
 5. Інна Бреус (сибірській хаскі)
 6. Олег Костюк (самоїд, якутська лайка)
 7. Дар’я Соловей (сибірській хаскі)
 8. Ольга Мухіна (сибірській хаскі)
 9. Анастасія Ружинська (сибірській хаскі)
 10. Ольга Кирилюк (сибірській хаскі)
 11. Наталія Грузінова (сибірській хаскі)
 12. Ольга Пазюра (аляскінський маламут)
 13. Ірина Іванова (аляскінський маламут)
 14. Олександра Єфіменко (сибірській хаскі)
 15. Наталія Юрченко (самоїд)
 16. Олена Загорівська (сибірській хаскі)
 17. Світлана Базилевич (сибірській хаскі)
 18. Ірина Костюк (самоїд, якутська лайка)
 19. Ксенія Кобозєва (сибірський хаскі)
 20. Дмитро Гуленков (сибіоський хаскі)
 21. Олена Зінковська (сибірський хаскі)
 22. Марія Процько (сибірський хаскі)
 23. Ілона Дідковська (сибірський хаскі)

Заочно присутні:

 1. Вікторія Татарінова (сибірській хаскі)
 2. Олена Гребенюк (сибірській хаскі)
 3. Олександр Духота (сибірській хаскі, якутська лайка)
 4. Дмитро Лобода (сибірській хаскі)
 5. Оксана Шаабдієва (сибірській хаскі)
 6. Євгенія Куцин (аляскінський маламут)
 7. Сергій Якубенко (сибірській хаскі)
 8. Артем Підгорний (сибірській хаскі)
 9. Дмитро Полевий (аляскінський маламут)
 10. Альона Гордійчук (сибірській хаскі)

 

Збори повноважні до прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Порядок денний:

 1. Звіт про проведену роботу
 2. Перевибори правління клубу
 3. Обговорення перспектив діяльності. Плани на наступний рік
 4. Інші питання.

Питання № 1.

ДОПОВІДАЧ : Гридько Леонтій Петрович.

Зміст доповіді:
За минулі 3 роки КЛУБОМ поставлено і виконано наступні задачі:

ЗАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • створено сайт КЛУБУ та офіційні сторінки КЛУБУ в соціальних мережах Фейсбук та ВКонтакті ( остання на даний момент не дійсна);
 • сайт клубу внесено до переліку сайтів породних клубів на офіційному ресурсі ВГО КСУ;
 • здобуто офіційну підтримку на довготривалій основі кормових спонсорів Йозера Україна та Хілс (останній тільки на спортивних заходах);
 • представниками клубу проводилися презентації Клубу, північних їздових порід, їздового спорту на різних заходах та в офіційних виданнях ВГО КСУ, а також інших ЗМІ.

ВИСТАВКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • розроблено і введено в дію ПРАВИЛА проведення клубних виставок та присудження клубних титулів;
 • проведено понад 15 виставок різних рангів в різних містах;
 • закріплено на рівні домовленостей з керівництвом КСУ проведення щорічного клубного чемпіонату в рамках зимових київських міжнародних виставок .

СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • розроблено і введено в дію Клубні ПРАВИЛА проведення змагань, іспитів і кваліфікаційних заїздів з їздового спорту;
 • їздовий спорт введено в загальний графік спортивних заходів КСУ;
 • розроблено нормативи і введено в дію робочий сертифікат з їздового спорту для собак північних їздових порід;
 • розширено географію проведення змагань з їздового спорту на 5 областей України;
 • проведено більше 15 змагань різних категорій;
 • укладено договір про співпрацю зі спортивної організацією Клуб Їздового Спорту України (ГО КЇСУ), яка є офіційним дійсним членом міжнародних організації з ЇС IFSS та WSA;
 • в 2016 році за підтримки КЛУБУ вперше проведено Чемпіонат України з драйленду;
 • до спортивної комісії КСУ подано проект вимог до підготовки інструкторів та суддів з їздового спорту;

представники клубу щорічно проводять презентаційні лекції  з їздового спорту на кваліфікаційних семінарах суддів з робочих якостей собак КСУ.

Питання № 2.

ДОПОВІДАЧ : Писарчук Вікторія Віталіївна.

Зміст доповіді.

ДІЮЧИЙ СКЛАД ПРАВЛІННЯ КЛУБУ, затверджений протоколом №1 установчих зборів  :

президент клубу  — Гридько Л.П.

віце-президенти  — Кіщенко В.Я., Гребенюк О.А.

відповідальний секретар – Руденко І.В.

КОМІСІЇ :

1)      Спортивно-виставкова,    голова комісії – Писарчук В.В.

2)      Племінна,  голова комісії – Солоненко К.М.

3)      Інформаційна,  голова комісіїї – Кіященко О.О.

4)      Ревізійна, голова комісії – Кравцова О.М., член(и) комісії – Бреус  І.Ф.

2.1.   Вирішили звільнити с посад правління КЛУБУ з причини закінчення виборчого терміну.

2.2.   Обрання нового Президента клубу на наступний виборчій термін.

Пропозиція : Гридько Леонтій

власник розплідника сибірських хаскі «White Land», експерт КСУ з робочих якостей їздових собак. Під час перебування на посаді Президента Клубу в попередній термін активно займався вирішенням актуальних питань та проблем в роботі клубу.

Голосування:

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ
27 6

 

Вирішили: обрати новим Президентом Клубу Гридька Леонтія.

2.3.   Розглянути питання необхідності створення посад віце-президентів, та доцільності розділення повноважень віце-президентів за породами клубу або за видами клубної діяльності.

Виходячи з того , що кількість членів клубу достатньо невелика, коло великих питань, які стоять перед клубом на даний час  досить невелике, чи є доцільним функціонування номенклатурних одиниць, які функціонально є безробітними. Вирішенням ключових питань до сьогодні займався Президент Клубу.

Пропозиція: тимчасово скасувати посади віце-президентів.

Голосування:

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ
одноголосно

Вирішили: з причини відсутності великого обсягу повноважень і відповідальності скасувати посади віце-президентів до появи необхідності.

2.4.   Існує необхідність розділення повноважень комісії .

Пропозиція: припинити діяльність спортивно-виставкової комісії з метою розділення повноважень.

Голосування:

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ
одноголосно

Вирішили: припинити діяльність спортивно-виставкової комісії. Створити спортивну комісію та виставково-сертифікатну комісію.

2.5.   Обрати голову спортивної комісії.

Пропозиції : Писарчук Вікторія

Самовисування: відсутні

власник розплідника сибірських хаскі та якутських лайок «Taun Forest», інструктор КСУ з робочих якостей їздових собак. Постійний організатор спортивних заходів.

Голосування:

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ
28 5

Самовисування в члени комісії: Іванова Ірина

власник собаки породи аляскінський маламут, постійний учасник спортивних змагань з їздового спорту, в якості інструктора і хендлера працює з великою кількістю собак в тому числі північних їздових порід.

Вирішили: обрати головою спортивної комісії Писарчук Вікторію. Включити до складу спортивної комісії Іванову Ірину (м.Харків).

2.6 Обрати голову виставково-сертифікатної комісії.

Пропозиції : відсутні

Самовисування: відсутні

Вирішили: покласти тимчасові обмежені обов’язки виставково-сертифікатної комісії на Правління Клубу.

 2.7 Необхідність існування в структурі Клубу племінної комісії.

Пропозиція : припинити діяльність племінної комісії Клубу за відсутністю предмету її  діяльності в межах та повноваженнях Клубу на даному етапі його розвитку.

Голосування:

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ
одноголосно

Вирішили: припинити діяльність племінної комісії Клубу до появи такої необхідності.

2.8.   Обрати голову інформаціної комісії.

Пропозиції : 

 • Загорівська Олена – власник розплідника сибірських хаскі «Luxury Emotions», активний член  Хаскікоманди  — громадського утворення для допомоги собакам північних їздових порід, що опинилися у скруті.

Голосування:

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ
22 11

2)      Соловей Дар’я – власних собак породи сибірський хаскі, активний член клубу, постійний фотокореспондент на клубних шоу і спортивних заходах.

Самовисування: Кирилюк Ольга – власник собаки породи сибірський хаскі, активний член клубу, активний член громадських заходів та соцмереж.

Вирішили: обрати головою спортивної комісії Загорівську Олену. Включити до складу комісії: Соловей Дар’я, Кирилюк Ольга.

2.9.   Обрати голову і склад ревізійної комісії.

Пропозиції на посаду голови комісії: Тимошенко Алла

власник собак порід сибірський хаскі та якутська лайка, активний член клубу.

Самовисування: відсутні

Голосування:

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ
25 8

Пропозиції на посаду членів комісії: відсутні

Самовисування: відсутні

Вирішили: надати комісії статусу конфліктно-ревізійної для контролю за діяльністю комісій та вирішення будь-яких спірних внутрішніх та зовнішніх питань стосовно роботи клубу. Обрати головою  комісії Тимошенко Аллу. З причини відсутності інших пропозицій залишити комісію в одноосібному членстві до інших подій або наступних зборів.

2.10. Обрати головного секретаря Клубу.

Пропозиції : Костюк Ірина

власник собак порід самоїд ті якутська лайка, експерт КСУ з робочих якостей їздових собак, експерт КСУ з екстер’єру північних їздових порід. Активний член клубу.

Самовисування: відсутні

Голосування:

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ
28 5

Вирішили: обрати секретарем Костюк Ірину. 

2.11.  Вирішили :

1) комісіям провадити свою діяльність згідно нового Положення про діяльність і звітність комісій Клубу;

2) головам комісій у двотижневий термін починаючи з дати публыкаціі Протоколу подати до Правління Клубу на затвердження повні склади комісій, узгоджені із зазначеними у них особами;

3) відповідним комісіям у найкоротший термін визначитися з графіками клубних заходів та подати їх Правлінню для затвердження та подальшого включення в графік заходів КСУ.

Питання № 3.

ДОПОВІДАЧ : Гридько Леонтій Петрович.

Зміст доповіді:
Складності в роботі:

1) мала кількість активних, зацікавлених в роботі Клубу людей;

2) мала активність заводчиків північних їздових порід в підтримці Клубу та його діяльності;

3) низька відвідуваність клубних виставок;

Плани:

Виставкові:

1) зважаючи на низьку зацікавленість заводчиків і власників у клубній виставковій діяльності переглянути Положення про клубні виставки та, можливо, скоротити  графік пропонованих виставок до одного ЧК на рік;

2) за умови виникнення більш серйозного ставлення до ведення та підтримки виставкової діяльності клубу та створення дієздатної повноцінної виставкової комісії Клубу  розглянути можливість та необхідність розробки клубних рейтингів собак та розплідників;

Спортивні:

3) розширити кількість учасників спортивних заходів клубу шляхом створення більш сприятливих умов участі у змаганнях для собак з альтернативних організацій, за допомогою введення в дію так званого «протокола породності» ( залучено зі світового досвіду), узгодити з ГУ КСУ (процесс уже розпочато) можливість та умови надання таких протоколів  експертами клубу;

4) докласти зусиль та залучити можливості та зв’язки членів клубу для пошуку територій під тренувальні бази та змагання з їздового спорту;

5) підвищувати рівень нормативів, тим самим вимоги до робочих їздових собак, поступово наближуючись до світових стандартів;

Загальні:

6) за умови появи більшої кількості активних членів клубу залучатися до певних соціальних програм, освітніх курсів, благодійних заходів.

ВИРІШИЛИ:

 • мінімізувати виставкову діяльність Клубу, обмежившись співпрацею з активними відділеннями ВГО КСУ, які самі виявляють ініціативу до проведення клубних виставок;
 • інформаційній комісій провести роботу по розповсюдженню інформації про Клуб по відділенням ВГО КСУ та розплідниках північних їздових порід. Розробити плани заходів по поширенню інформації про клуб і клубні заходи. Контроль за проведення покласти на Президента Клубу.
 • здійснювати більш активну рекламну діяльність в анонсуванні заходів клубу.

 

Питання № 4.

ДОПОВІДАЧ : Тимошенко Алла Олегівна

 • Питання про розмір добровільного членського внеску.

Пропозиція: 200 грн.

Голосування (тільки особисто присутні):

ЗА ПРОТИ УТРИМАВСЯ
12 2 9

Вирішили: тимчасово застосувати новий розмір внеску.